Gazdálkodási és menedzsment szak (BSc)

A képzés célja:

A gazdálkodási és menedzsment szak olyan tudásterületeken nyújt széles körű ismereteket (a gazdálkodási folyamatok önálló, problémamegoldás orientált szervezése, működtetése és irányítása), melyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacokon széleskörű ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető gazdasági szakemberek körében. A szak iránti igényt minden bizonnyal növelik a képzés során megszerzett, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást támogató informatikai és idegen nyelvi kompetenciák is.
Gazdálkodási és menedzsment alapszak olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, melyek képessé teszik a hallgatókat:

 • egyrészről közvetlenül a végzés után munkavállalásra a vállalatoknál, az üzleti életben, költségvetési szerveknél, szakigazgatási hivatalokban, stb.
 • másrészről felkészíti őket a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre.
Képzés költsége
Várható szakirány specializációk:
 • Üzleti informatika specializáció: A gazdálkodó (termelő és szolgáltató) szervezetek információs rendszereit, azok felépítését és működési folyamatait tekinti át. A hangsúly elsősorban nem az informatikai képzésen, hanem a vállalati folyamatok követésén, modellezésén, és a vezetői információs igények kielégítésén van.
 • Környezetmenedzsment specializáció: A sávot teljesített hallgató ismeri a gazdálkodó szervezetek fenntartható, környezettudatos működtetésének módszereit, technikáit, továbbá tisztában van a megújuló energiaforrások használatának közgazdaságtani vonatkozásaival és az ezekre épülő zöld projektek megvalósításának, értékelésének műszaki és pénzügy-matematikai hátterével.
 • Turizmus-menedzsment specializáció: A specializációra jelentkező hallgatók megismerkednek a turizmus gazdaságtanával, marketingjével és nemzetközi földrajzával, valamint a turisztikai desztináció-menedzsment főbb kérdéseivel és olyan speciális területekkel, mint pl. a rendezvényszervezés. Ezek az ismeretek kiegészülnek szállodagazdálkodási, vendéglátói és utazási irodai ismeretekkel.
Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:
 • Általános alapozó modul (Matematika, statisztika, informatikai alapismeretek, mikro- és makroökonomia, pénzügyi alapismeretek, stb.)
 • Üzleti alapozó modul (Vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, számviteli alapismeretek, marketing, idegen nyelv, adatbáziskezelés, stb.)
 • Szakmai törzsanyag (Stratégia és üzleti tervezés, számvitel és elemzés, kontrolling, döntéstámogató rendszerek, logisztika, minőségmenedzsment, informatikai alapszoftverek, projektmenedzsment, stb.)
 • Differenciált szakmai ismeretek: blokkban választható tárgyak (vagy az egyik, vagy a másik blokk tantárgyait választja a hallgató)
  Üzleti informatikai választható blokk: Integrált vállalatirányítási rendszerek, az EXCEL gazdasági alkalmazásai, Adatbiztonság, adatvédelem, Könyvelői rendszerek, Statisztikai szoftverek Irodaautomatizálás.
  Környezetmenedzsment blokk: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR), Környezettudatos vállalatirányítás, Környezetpolitika, Megújuló erőforrások gazdaságtana, Energetika, Zöld projektek.
  Turizmus-menedzsment blokk: területfejlesztés és turizmus tervezés, a turizmus gazdaságtana, a turizmus nemzetközi földrajza, turisztikai desztinációs menedzsment, szálloda gazdálkodás és menedzsment, vendéglátó-, és utazási irodai ismeretek, rendezvényszervezés, turisztikai marketing.
Idegennyelvi követelmények:

Sikeres záróvizsgát követően az oklevél kiadásának a feltétele egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „B2” szaknyelvi nyelvvizsga vagy felsőfokú C1 komplex típusú általános nyelvvizsga megléte.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Az új alapszakot elvégző szakemberekre szükség van a gazdálkodó szervezeteknél, és intézményeknél, gazdálkodási folyamataik tervezésére, elemzésére és értékelésére, szakfunkcióik összehangolására és szervezésére. A képzés gyakorlati oktatásra koncentráló mintatanterve, amely 35%-ban gyakorlati oktatást tervez az elméleti felkészítés mellett, összhangban áll a munkaerőpiac igényével, amely gyakorlat-orientált felkészítést vár el a BSc képzéstől.

                                                                                                        Jelentkezek