Gazdaságinformatikus szak (BSc)

A képzés célja:

Gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségének megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, MSc ciklusban történő folytatásához.

Képzés költsége
Várható specializációk:
 • Gazdasági és informatikai alkalmazások specializáció: Ebben a sávban a hallgatók több, a mai informatikai  gyakorlatban rendszeresen előforduló területen kapnak az információs rendszerekről, azok alkalmazásáról ismereteket, hogy ezzel széle körű tudást szerezzenek. A hallgatók megismerkednek több speciális alkalmazási terület szakmai alapfogalmaival és problémakörével, illetve azok információs rendszereivel. Egyes üzleti tevékenységek megismeréséhez az MS Navision rendszer bemutatására nyújt lehetőséget, és a gyakorlatban elsajátítják a pénzügyi illetve beszerzési-eladási folyamatok lépéseit. Ezáltal alapokat kapnak az ezen a területen való továbbképzésükhöz és a mesterképzésbe való bekapcsolódáshoz is.
Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:
 • Természettudományi alapismeretek (matematika, statisztika, matematikai modellezés, stb.)
 •  Gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, EU ismeretek, projektmenedzsment, vezetés és szervezés, stb.)
 • Szakmai törzsanyag
  Szoftvertechnológiai modul (programozási alapok, vizuális programozás, a web-programozás alapjai, objektumorientált programfejlesztés, stb.)
  Rendszertechnika modul (informatikai alapok, operációs rendszerek, számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, stb.)
  Információ rendszerek modul (informatikai rendszerek fejlesztése, döntéstámogató rendszerek, gazdasági és iparvállalati informatika, stb.)
 • Gazdasági és informatikai alkalmazások modul: e-business alkalmazások, web-marketing, statisztikai szoftverek, stratégiai és üzleti tervezés, stb.)
 • Szabadon választható tárgyak (kontrolling, mesterséges intelligencia, banki informatika, minőségmenedzsment, vállalati pénzügyek, stb.)
Idegennyelvi követelmények:
Sikeres záróvizsgát követően az oklevél kiadásának a feltétele egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „B2” komplex típusú nyelvvizsga megléte
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A gazdaságinformatikus BSc szintű szak iránti társadalmi és munkaerőpiaci igény markánsan megjelenik mind a munkáltatói, mind a hallgatói oldalon.
A gazdaságinformatikus szak olyan tudásterületen nyújt széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon informatikai és más ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető szakemberek körében. A felmérések szerint a munkaadók mindenekelőtt az informatikai és gazdasági folyamatokat menedzselni tudással és idegen nyelvi kompetenciákkal rendelkező, gyakorlatias szemléletű, fiatal diplomás alkalmazását részesítik előnyben. Tovább növelheti a foglalkoztatók érdeklődését az üzleti, értékteremtő folyamatok és az információtechnológia korszerű lehetőségeinek integrált alkalmazási képessége a szakon végzetteknél.

                                                                                                        Jelentkezek