Mérnökinformatikus szak (BSc)

A képzés célja:

A mérnökinformatikus szak olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (informatikai alapú műszaki alkotások kivitelezése információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adatbázisának és programrendszerének tervezése, fejlesztése) amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon.

A Főiskola a BSc szintű szakon gyakorlati szoftverfejlesztési, alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket bocsát ki, akiket ugyanakkor kellő elméleti ismereti anyaggal lát el, hogy az erre elhivatottságot érző hallgatók az MSc szinten folytassák tanulmányaikat.

Célunk, hogy a hallgatók versenyképes tudással fejezzék be tanulmányaikat, gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni a munka világába.

Képzés költsége

Várható specializációk:
 • Műszaki alkalmazások specializáció: Ebben a sávban a hallgatók alapos elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak olyan szakterületekről, mint a számítógéppel segített tervezés és gyártás, térinformatika és digitális képfeldolgozás, vagy multimédia és kommunikáció. Az itt szerzett széleskörű ismeretekre támaszkodva, a hallgatók képesek lesznek különböző alkalmazások informatikával kapcsolatos feladatait a mindennapi munkájukban megoldani.
   
 • Szoftverfejlesztés specializáció: A sáv választása azon hallgatók számára ajánlott, akik a későbbiekben a szoftveriparban kívánnak elhelyezkedni, illetve ezen a területen akarják magukat tovább képezni. A sáv átfogó ismereteket biztosít olyan témakörökben, mint az objektumorientált szoftverfejlesztés, internetes alkalmazás-fejlesztés, kliens-szerver rendszerek programozása. Az elméleti képzést számítógéptermi gyakorlatok egészítik ki, így a hallgatók a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható szakmai felkészítésben részesülnek.
 
Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:
 • Matematika és természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, a számítástudomány alapjai, villamosságtan, tudománytörténet stb.)
 • Gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek, vállalat- és környezetgazdaságtan, projekt- és minőségmenedzsment, emberi erőforrás-menedzsment)

  Szakmai törzsanyag
 • Rendszertechnika modul (digitális technika, számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok stb.)
 • Programozás modul (programozási alapismeretek és technológiák, vizuális programozás, webprogramozás)
 • Informatikai rendszerek modul (informatikai rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, adatbázisok, informatikai biztonság, mesterséges  intelligencia)
 • Differenciált szakmai ismeretek: specializációnként változó
 • Szabadon választható tárgyak (webanimáció, virtuális valóság modellezése, minőség és megbízhatóság stb.)
Idegennyelvi követelmények:

Sikeres záróvizsgát követően az oklevél kiadásának a feltétele egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „B2” komplex típusú nyelvvizsga megléte.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A Mérnök informatikus BSc szintű szak iránti társadalmi és munkaerőpiaci igény markánsan megjelenik mind a munkáltatói, mind a hallgatói oldalon. A már végzett hallgatók életpályáját követve a főiskolai alapképzésben megszerzett mérnökinformatikus képesítéssel a legnagyobb számban a következő feladatkörökben helyezkedtek el a végzettek: informatikus, informatikai rendszerszervező, rendszermérnök, programozó, szoftverfejlesztő, SAP munkatárs, rendszergazda, stb.

                                                                                                        Jelentkezek