Turizmus-vendéglátás szak (BSc)

A képzés célja:

Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére.
A gazdasági jellegű tudásanyag egy része speciálisan a turizmushoz, vendéglátáshoz kötődik, csak ezen a szakon szerepel. Az alapképzésben meglehetősen sokféle ismeretkörben tájékozódhatnak a hallgatók, így előnyös, ha kellően nyitottak az olyan témakörök iránt, mint a marketing, pénzügy, emberi erőforrás-menedzsment és a kontrolling. Nem elhanyagolható, hogy a szakterületük fontosabb jogszabályi előírásaival, földrajzi és kulturális vonatkozásaival is tisztában legyenek.
A felmérések szerint a munkaadók mindenekelőtt a turizmus különböző folyamatait menedzselni képes tudással és idegen nyelvi kompetenciákkal rendelkező, gyakorlatias szemléletű fiatal diplomás alkalmazását részesítik előnyben. Tovább növelheti a foglalkoztatók érdeklődését az üzleti, értékteremtő folyamatok és az információtechnológia korszerű lehetőségeinek integrált alkalmazási képessége.

Képzés költsége
Várható specializáció:
 • on-line turizmus specializáció: a piaci igényeknek megfelelően ötvözi a turizmus-vendéglátás ismeretanyagát és az internetes alkalmazások ismeretét. Ez hozzásegíti a hallgatókat, hogy a legkorszerűbb technológiákat alkalmazzák.
Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:
 • közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek (matematika, statisztika, informatika; mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügyi alapismeretek, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök;)
 • társadalomtudományi alapismeretek (EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek,  szociológia, pszichológia, filozófia;)
 • szakmai törzsanyag (a turizmus általános elmélete, a turizmus gazdaságtana, területfejlesztés és turizmustervezés, turizmus és vendéglátó marketing, szállodai ismeretek, szállodai gazdálkodás és menedzsment, vendéglátó ismeretek, utazási irodai ismeretek, rendezvényszervezés, stb.)
 • differenciált szakmai ismeretek (online fogyasztási szokások a turizmusban, turizmus infokommunikációs eszközei, turisztikai webmarketing, internetes desztináció-menedzsment, online értékesítés a turizmusban, szállásfoglalási rendszerek, vállalatirányítási rendszerek)
Szakmai gyakorlat

Az alapképzési szakon egy fél évig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Idegen nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga – amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható – vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési esélyek:
A turizmus stratégiai ágazat. A dinamikusan fejlődő hazai turizmus továbbra is nagy számban igényli a jól képzett munkaerőt.
 • szállodák és egyéb szálláshely szolgáltatók, szállodavállalatok központi osztályai
 • speciális szálláshelyek (gyógy- és wellness szállodák, konferencia-szállodák, stb.)
 • wellness és egészségturisztikai szolgáltatók
 • vendéglátó vállalkozások és azok központi osztályai, Catering szolgáltatók
 • utazásszervezők, utazási ügynökségek (utazási irodák)
 • rendezvényszervezők, konferencia és kongresszus szervező vállalkozások és intézmények
 • nemzeti parkok, természetvédelmi egyesületek
 • a turizmus központi és helyi irányítási szervei
 • kutatóintézetek, turisztikai és egyéb menedzsment tanácsadó vállalkozások.

                                                                                                       Jelentkezek