Üzemmérnök-informatikus szak (BProf)

A képzés célja:

A képzés célja a munkaerőpiacra jellemző informatikus szakemberhiány enyhítése, a gyakorlatra és az ipar által elvárt kompetenciákra fokuszálva. Ezek között kiemelt helyet foglal el a programozás, adatbázis-kezelés, operációs rendszerek üzemeltetése, web- és mobilprogramozás, IT biztonság.

A képzés 6 féléves időtartamú és 180 kreditet ad, alapképzés szintű, a nemzetközi besorolása BProf (Bachelor of Profession). A tanterve zömében gyakorlatorientált tudást kínál, az alkalmazások megértéséhez szükséges diszciplináris alapokkal, de kevesebb természettudományi ismerettel, mit a BSc képzésben. A szakmai gyakorlat mellett az utolsó két félévben kooperatív képzés keretein belül ipari környezetben tanulnak a hallgatók, ahol a korszerű technológiákra alapuló szakmai ismeretek mellett elsajátítják a csapatmunkához szükséges készségeket is.

A három év után megszerezhető felsőfokú végzettség lehetőséget nyújt az MSc-n való továbbtanulásra, de csak az MSc-t meghirdető intézmény által előírt elméleti ismeretek pótlása mellett.

Képzés költsége
Specializáció:

A főiskolánk által meghirdetett webprogramozó specializáció keretében a hallgatók a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható kliens- és szerveroldali programozási ismereteket szereznek, a számítógép-termekben rendelkezése álló legkorszerűbb fejlesztőeszközök használatával.

Főbb tantárgyi blokkok:
  • Természettudományi alapismeretek
  • Gazdasági és humán ismeretek
  • Szakmai törzsanyag (informatikai infrastruktúrák modul, szoftver modul)
  • Specializáció differenciált szakmai ismeretei
  • Szabadon választható tárgyak
  • Kooperatív gyakorlati képzés (hálózatok, adatbázisok, webes alkalmazások)
  • Szakdolgozat
Idegennyelvi követelmények:

Sikeres záróvizsgát követően az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A képzés a specializációja által elsősorban a munkaerőpiacon manapság nagyon igényelt webprogramozó munkakörben elhelyezkedni kívánó hallgatókat célozza meg. Ezen kívül azonban az egyéb informatikai gyakorlati ismeretek lehetővé teszik a végzettek elhelyezkedését rendszerüzemeltető vagy akár fejlesztő munkakörben is.

                                                                                                        Jelentkezek